Intervjuer

Dr. Oliver Thiel, førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne Høgskole, diskuterer bruk av teknologi i barnehagematematikken. Han deler sine erfaringer med småbarn (2-3 år) som bruker teknologi for å lære matematiske begreper gjennom aktiviteter som stop-motion videoproduksjon. Barna gjorte erfaringer med telling, romlige sammenhenger, former og størrelser. Oliver understreker viktigheten av å mestre teknologien først, og deretter knytte den til matematikk. Han fremhever også forskjellen mellom passiv konsumering av skjerminnhold og aktiv skaping, og argumenterer for at sistnevnte er en bedre tilnærming til å lære matematikk.

 

Silvija Komočar, rektor ved barnehagen Mavrica i Slovenia, diskuterer bruk av videoteknologi i barnehagematematikken. Hun understreker viktigheten av læringsprosessen fremfor det endelige produktet og behovet for at barna lærer i sitt eget tempo. Barnehagen bruker ViduKids-prosjektet, som innebærer at barna lærer å bruke et kamera og utforsker matematiske begreper og ideer gjennom videoproduksjon. Denne prosessen oppmuntrer til samarbeid og kommunikasjon blant barna. Barnehagen gjennomfører også verksteder for barnehagelærere for å gjøre dem kjent med stop-motion-studio-appen som de bruker med barna.

 

Dr. Piedade Vaz Rebelo, en utdanningspsykolog og professor ved Universitetet i Coimbra, diskuterer ViduKids-prosjektet. Prosjektet innebærer utvikling av en pedagogisk ramme og implementering av barnehagelærerutdanning og barnehageaktiviteter. Professoren forklarer at ViduKids-prosjektet kan bidra til implementeringen av en helhetlig danning av barnet, som hun refererer til som en pedagogikk av «3H» – Hodene-På, Hendene-På og Hjertene-På. I Hodene-På-tilnærmingen er barnet kognitivt engasjert, søker etter informasjon, stiller spørsmål, løser problemer og sammenligner data. Barnet er fysisk aktivt involvert i Hendene-På-tilnærmingen, spesielt i produktutvikling eller en prosjektbasert tilnærming. Til slutt, i Hjertene-På-tilnærmingen er barnet emosjonelt engasjert, med interesse, glede og positive følelser som gir liv til alt barnet gjør.

 

Corinna Bartoletti er en representant fra Eureka, en liten selskap i Italia som samarbeider med ViduKids-prosjektet. Eureka fokuserte på læring i familiene og spesielle behov i implementeringen av ViduKids-aktivitetene. De observerte at aktivitetene var spesielt effektive for å engasjere barn som vanligvis har vanskeligheter med å konsentrere seg i læringsaktiviteter eller spill. Corinna er svært begeistret for prosjektet og nevner at de allerede vurderer videreutvikle prosjektideen i samarbeid med sine partnere.