Kasusstudier

Vi har så langt publisert de følgende kasusstudiene.

 • Heads-on, hands-on, hearts-on: Educators’ perceptions on ViduKids’ contributions to integral education
  Med hode, hånd og hjerte – Barnehagelærernes oppfatning av ViduKids bidrag til barns danning
  Målet med studien er å beskrive og analysere potentialet som pedagogikken utviklet i ViduKids-prosjektet har for å utvikle aktiviteter med hodet, hjertet og hendene. Det er publisert med åpen tilgang på engelsk.

  Vaz-Rebelo, P., Bidarra, G., Costa, C., de Almeida Evangelista, S., Santos, V., & Thiel, O. (2022). Heads-on, hands-on, hearts-on: Educators’ perceptions on ViduKids contributions to integral education. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 2(1), 351-358. https://doi.org/10.17060/ijodaep.2022.n1.v2.2363

 • Kindergartenkinder produzieren mathematische Videos
  Barnehagebarn produserer matematiske videoer

  I denne kasusstudien undersøker vi hvordan produksjonen av animasjonsfilmer hjelper unge barn til å løse matematiske problemer. Den er publisert på tysk.

  Thiel, O., & Nakken, A. H. (2022). Kindergartenkinder produzieren mathematische Videos. Erste Ergebnisse aus dem Projekt ViduKids. I M. Gutzmann & U. Carle (red.), Anfangsunterricht – Willkommen in der Schule! (bind 154, s. 226-245). Grundschulverband.

  Her kan du laste ned en engelsk versjon.

 • Videoproduktion im Geometrieunterricht
  Videoproduksjon i geometriundervisningen

  I denne kasusstudien undersøker vi hvordan produksjonen av animasjonsfilmer hjelper unge barn til å forstå geometriske former. Den er publisert på tysk.

  Thiel, O. (2022). Videoproduktion im Geometrieunterricht – Ergebnisse des EU-Projektes ViduKids. Mathematik differenziert, 14(4), 14-21.

  Her kan du laste ned en engelsk versjon.

 • Integrating Video Production in Early Ages to Promote Motivation for Mathematics and Transversal Competences
  Bruk av videoproduksjon i barnehagen for å fremme motivasjon for matematikk og transversale ferdigheter

  Denne kasusstudien beskriver ulike ViduKids-aktiviteter for å jobbe på en helhetlig måte med matematikk i barnehagen. Den er publisert på engelsk.

  Vaz-Rebelo, P., Thiel, O., Bidarra, G., Santos, V., Costa, C., Evangelista, S., Nakken, A. H., Hanssen, S., Komočar, S., Kostrev, N., Vogrinc, B., Graj, J., Hotmann, A., Bartoletti, C., & Ferrini, F. (2023). Integrating Video Production in Early Ages to Promote Motivation for Mathematics and Transversal Competences: Examples from ViduKids Project. I A. Reis, J. Barroso, P. Martins, A. Jimoyiannis, R. Y.-M. Huang, & R. Henriques (red.), Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (s. 253-262). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-22918-3_19

 • Learning the Italian language through the language of maths and geometry, using motor play and video
  Å lære italiensk gjennom matematikkens og geometriens språk ved bruk av motorisk lek og video

  Denne kasusstudien beskriver eksempler på en workshop rettet mot utenlandske barn i barnehagealder som nylig har ankommet Italia og har lite kunnskap om italiensk språk. En leken og motorisk tilnærming ble brukt til å introdusere det grunnleggende vokabularet for geometri og matematikk, og lette forståelse og problemløsning med enkle resonnementer på italiensk. Hovedmålet var å observere om realfaglig innhold kan lette språklæring.

  Her kan du laste ned en engelsk versjon.