Om prosjektet

ViduKids – Videoopplæring for barnehagematematikk

De siste årene er barnehagematematikk kommet i søkelyset også internasjonalt. De nylige publikasjonene av resultatene fra PISA-studien har tvunget mange land til å revurdere sine læreplaner og pedagogiske grunnsyn fordi resultatene i matematikk enten har stagnert eller gått ned. I en internasjonal sammenheng fører dette til mer systematisering i utdanningen, en global bevegelse mot utdanningsstandarder og et skifte fra et sosiokulturelt danningsperspektiv til fokus på læringsutbytte. En økt fokus på måling og testing kan resultere i en «skolifisering» av barnehagen som en følge av dette beveger seg bort fra den lekbaserte pedagogikken. Barnehagelærere møter denne tendensen med skepsis. De foretrekker en lekbasert tilnærming forankret i barns hverdagsliv.

ViduKids bidrar til denne diskusjonen med innovative pedagogiske metoder hentet fra ideene i det rike teknologiske miljøet som omgir videoproduksjon. Video er et veldig motiverende verktøy og tilbyr mange forskjellige fasetter sammenlignet med konvensjonelle virkemidler. Levende bilder kan bidra til å illustrere matematiske begreper som antall, rom og form og kan enkelt knytte dem til den virkelige verden. Barnehagebarn som produserer sine egne videoer er imidlertid en helt ny tilnærming innen barnehagematematikk.

ViduKids sin kjerneidé er at barn blir en aktiv del av videoproduksjonsprosessen. I denne prosessen gjenoppdager, utforsker og visualiserer barna det matematiske innholdet ved bruk av kreativ tenkning. Denne tilnærmingen innebærer følgende:

 • På en lekende måte oppdager barna matematiske begreper og ideer som antall, rom og form.
 • Barna dokumenterer sine ideer og oppdagelser på video.
 • Andre barn blir involvert når de ser på videoene.
 • Barna får anledninger til selvrefleksjon.
 • Barnehagelærere støtter barna på en hensiktsmessig måte. De tilbyr blant annet ideer, eksempler og teknisk støtte.
 • Ideene vil blir videreutviklet sammen med barnehageansatte fra andre europeiske land.
 • Barnehagelærere er mellomleddet til å nå barna. Prosjektet retter seg mot barnehageansatte og inkluderer dem på en hensiktsmessig måte.

Målgrupper

 • Barnehagebarn i alder 3 til 6 år
 • Barnehagepersonale/barnehagelærere
 • Barnehagebarns foreldre
 • Allmennheten

Hovedmål

 1. Fremme lekbasert pedagogikk og et dynamisk læringsbegrep
 2. Utvikle videobaserte metoder for barnehagematematikken
 3. Tilby tidelige pedagogiske rammer
 4. Arbeide i flere europeiske land

Partnere

De fem prosjektpartnere er eksperter i

 1. barnehagematematikk (Dronning Mauds Minne Høgskolen),
 2. mediepedagogikk og videoproduksjon (Kulturring in Berlin),
 3. lærerutdanning (Universidade de Coimbra),
 4. prosjektadministrasjon (Eurek@) og
 5. barnehagepedagogikk og -praksis (Vrtec Mavrica Brežice).
The ViduKids team

ViduKids-teamet ved vårt møte i Brežice (Slovenia)

Comments are closed.