Pedagogisk materiell

Det finnes fortsatt mange fordømmer mot bruken av ny teknologi og matematikk i barnehagen. Det pedagogiske materiellet forklarer barnehagelæreren hvorfor det gir mening å bruke video, hva som er målet og fordelene av en slik tilnærming, men mulige ulemper blir også tematisert. Materiellet finnes så langt bare på engelsk. Det kan lastes ned gratis som PDF-hefte her (DE, EN, IT, NO, PT, SV).

Heftet inneholder de følgende avsnittene:

 • Velkommen
 • Introduksjon
  • Mål med ViduKids-prosjektet
  • Muligheter med å bruke ViduKids i barnehagen
 • Pedagogisk bakgrunn
  • Barnehagepedagogikk
  • Barnehagepedagogikk
   • Det matematiske innholdet
   • Tre tilnærminger
    • Utforsking
    • Fortelling
    • Problemløsing
  • Kreativitet og estetisk uttrykk
   • Det digitale mulighetsrommet
   • Kreativ problemløsing kontra kreativitet
   • En modell for å forstå barns kreative prosesser
  • Mediepedagogikk
   • Hva er medieopplæring?
   • Mot en produksjonspedagogikk
 • Implementering av ViduKids
  • Komme i gang med ViduKids
  • Vurdering, personvern og opphavsrett
 • ViduKids-guiden
  • ViduKids-matrisen
   • Innledende oppgaver
   • Utforskende oppgaver
   • Avanserte oppgaver
  • Trinn-for-trinn guide
   • Forberedelse
    • Iscenesettelse
   • Den første transformasjonssyklusen
    • Forproduksjon
    • Filming
    • Etterproduksjon
   • Den andre transformasjonssyklusen
    • Evaluering
 • Teknisk støtte
  • Bruke teknologien du har
  • Bruke kameraet kreativt (innledende oppgaver og avanserte oppgaver)
  • Stop-motion-produksjon (utforskende oppgaver)
  • Etterproduksjon/videoredigering (avansert oppgave)
 • Referanser