Pilotering

Vil du bli med? Så les invitasjonen under videoen.

Det trengs innovativ barnehagematematikkdidaktikk som bruker lekbasert relasjonell pedagogikk. Det å bruke videoproduksjon er en innovativ tilnærming som prøves nå ut for første gang. For å utvikle nye didaktiske ideer må vi klekke ut nye ideer og konsepter sammen med barnehagelærere og barn. Første utprøvinger har vi gjort i barnehagen Mavrica i Brežice i Slovenia og i utvalgte barnehager i Norge, Portugal og Italia.

Nå leter vi etter flere barnehager som vil bli med. Vår målgruppe er barn som er 4 til 6 år gamle og deres barnehagelærere som vil prøve ut materialer og hjelpe oss til å forbedre kvaliteten av våre resultater. Samtidig kan piloteringen sette i gang grenseoverskridende samarbeid. Tandemer av barnehager fra to forskjellige land kan komme i kontakt og utveksle ideer om et samarbeidsprosjekt. Det kan motivere enda flere barnehager til å være med og jobbe sammen.

Et første rammeverk for denne tilnærmingen ser slik ut:

  • Barn vil på en lekende måte utforske situasjoner eller konkreter som representerer matematiske begreper
  • Barna selv dokumenterer denne prosessen på video
  • De tar hensyn til at andre barn vil få se sine resultater
  • Barnehagepersonale støtter dem på en hensiktsmessig måte med tanken på det matematiske innholdet, videoteknikken og samarbeidet
  • Ideer og eksempler gis (se ViduKids-matrisen og de første piloteringsvideoene)
  • Ideene vil bli videreutviklet sammen med andre barnehagelærere fra hele Europa

Vil du bli med?